ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: ผู้ที่สร้างความพอใจให้กับทุกคน คือ ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษมีสายตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ความร่วมมือ เมื่อมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของความเมตตา ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงการพร่ำบ่นของผู้ที่ไม่พอใจให้ตระหนักรู้ถึงความอ่อนแอของตนเอง เพราะสิ่งที่สร้างความพอใจให้แก่ผู้อื่นนั้น คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และสถานการณ์ขณะนั้นๆ ได้อย่างกลมกลืนตามธรรมชาติ
จาก: พี่ธร Monday 08 Feb 2010 เวลา 07:10.42