ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: การให้ผู้อื่นไปข้างหน้า ด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อให้ได้ชื่อว่าได้ทำเท่านั้น แต่เป็นความรู้สึกที่ปรารถนาดี ที่ต้องการให้ผู้อื่นไปก่อนโดยไม่มีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวใดๆ การให้ผู้อื่นทำสิ่งนั้นหมายถึง ฉันได้ทำสิ่งนั้นแล้ว จึงไม่พูดว่า ทำไมเขาสิ่งนี้? มันควรจะเป็นฉันที่ทำสิ่งนี้? ทำไมฉันฉันจึงไม่ควรทำสิ่งนี้? ฉันทำไม่ได้หรือ? งานรับใช้ช่วยเหลือด้านจิตวิญญาณนั้นไม่มีขีดจำกัดไม่ใช่แค่งานของฉันอีกต่อไป ไม่ใช่ความคิดที่ว่าฉันต้องก้าวหน้าไปเป็นเพียงลำพัง การทำให้ผู้อื่นก้าวหน้าคือการทำให้ตนเองก้าวหน้า เมื่อแต่ละคนรู้สึกเหมือนกันที่ทุกความคิดเต็มไปด้วยความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน นั่นคือ การทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
จาก: พี่ธม Friday 05 Feb 2010 เวลา 19:59.10

ข้อความ: No quesiotn this is the place to get this info, thanks y\'all.
จาก: Ark Saturday 15 Sep 2012 เวลา 08:15.07