ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: ถ้าเราต้องการทำให้ทุกคนพอใจ วิธีการหนึ่งที่ง่ายดายที่ควรนำมาใช้ คือ การให้ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ที่จะทำให้เรามองข้ามความผิดของผู้อื่นได้ ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความเมตตาและการให้อภัยจะแสดงออกมาทางสายตา คำพูดที่อ่อนหวานและใบหน้าที่ยิ้มแย้ม สิ่งเหล่านี้จะยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างกันและกันไว้อย่างต่อเนื่อง ความรู้สึกของการให้อภัยและเต็มไปด้วยความเมตตาซึ่งสะท้อนออกมาในคำพูด การกระทำและใบหน้าของเราจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคลนั้นด้วยความรู้สึกเต็มใจและพอใจของเขาเอง โดยที่เขาจะไม่เคยรู้สึกว่า ถูกตำหนิ ถูกสั่งสอนหรือถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลง
จาก: จิตรา เชียงใหม่ Sunday 25 Apr 2010 เวลา 09:32.05

ข้อความ: ถ้าเราต้องการให้ทุกดวงวิญญาณ(ทุกคน)พอใจ จงใช้มนตราของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ หากใครไม่พอใจเรา จงเรียนรู้ที่จะรักและละวาง ทำให้กระแสของสภาพที่สูงส่งในการละวางนั้นกระจายไปในบรรยากาศ สิ่งสำคัญคือ จงอย่าปล่อยให้ความไม่พอใจของใครมีผลต่อเราในรูปของความคิดที่ไร้สาระ เพราะสิ่งนั้นจะกระจายไปในบรรยากาศด้วย เรามักจะพูดอยู่บ่อยๆว่า เพราะคนนั้นทำผิด ฉันจึงต้องพูดแรงๆกับเขาหากเขาทำผิด พวกเขาก็ผิด การพูดจาแรงและการพูดเสียงดังก็เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการกำลังมีความโกรธด้วย ดังนั้นเราควรจะใส่ใจต่อคำพูดที่ออกจากปากของเรา ควรจะเป็นคำพูดที่อ่อนหวาน ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม สายตาและทัศนคติที่ดี ความสัมพันธ์และสายใยที่หวานชื่นเพราะสิ่งเหล่านั้นคือเป้าหมายของผู้ที่การให้คุณประโยชน์แก่ทุกคน(ดวงวิญญาณ)อย่างแท้จริง แต่หากเป้าหมายยังไม่บรรลุผล ก็จงตรวจสอบตนเองว่า ทัศนคติและสายตาของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของเราที่มีต่อผู้อื่นนั้นเป็นไปโดยธรรมชาติหรือไม่
จาก: ช่าง Wednesday 18 Aug 2010 เวลา 22:13.05

ข้อความ: Thanks for helping me to see things in a difefrnet light.
จาก: Best Sunday 16 Sep 2012 เวลา 07:33.46