ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: ไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไร จงเพียงแต่รับพรจากทุกคน มีความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์ เมื่อเกิดอะไรขึ้นในบางครั้ง เมื่อใครบางคนทำบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่าเพียงแค่สอน แต่ให้สอนด้วยการให้อภัย ด้วยความเมตตา เมื่อมีความเมตตาอย่างแท้จริง คำสอนจึงมีผล ไม่เช่นนั้น คำสอนจะเข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา ไม่มีการซึมซับคำสอนเหล่านั้นได้ วิธีการที่จะมีความเมตตา คือ มีความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก: กุกกิ้ก เชียงใหม่ Sunday 25 Apr 2010 เวลา 09:34.08