ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์มีพลังอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่บริสุทธิ์ของผู้อื่น แต่เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนได้ ทางเลือกที่ 2 คือ ให้คงความรู้สึกที่บริสุทธิ์ได้ตลอดไปจนอยู่เหนืออิทธิพลของความรู้สึกที่ไม่บริสุทธิ์นั้นได้ แต่เมื่อเริ่มมีคำถาม ทำไมสิ่งนั้นถึงเกิดขึ้น? และจะเป็นเช่นนั้นอีกนานแค่ไหน? พลังของความรู้สึกที่ปรารถนาดีก็จะลดลงไป ในเวลาเดียวกันไม่ควรพูดว่ากล่าวด้วยวาจาเพราะจะทำให้มีปากเสียงทะเลาะกัน เพียงแต่คอยรับรู้สัญญาณของความปรารถนาดีที่มีต่อกัน
จาก: หลี - ปัตตานี Friday 05 Feb 2010 เวลา 20:00.48