ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: ไม่ว่าผู้ใดจะแสดงความประสงค์ร้าย เพราะตกภายใต้อิทธิพลของกิเลสใด เราควรมีความปราถนาดีต่อดวงวิญญาณที่ตกภายใต้อิทธิพลของบางสิ่ง หรือ ตกภายใต้การควบคุมบังคับของบางคน ณ.เวลานั้นนั่นเองที่ต้องแสดงความปราถนาดี เพื่อช่วยเหลือดวงวิญญาณเหล่านั้น
จดจำหน้าที่ของตน คือ ดับไฟทุกประเภท ให้พร และ ให้ความร่วมมือด้วยความรู้สึกของความปรารถนาดีเสมอ ทุกดวงวิญญาณควรมีประสบการณ์ในการรับความปราถนาดีจากเรา
จาก: พี่ศรี Friday 05 Feb 2010 เวลา 20:22.54