ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: กุญแจของการสะสมบัญชีคือจิตสำนึกของการเป็นเครื่องมือที่ถ่อมตน ในขณะที่กำลังทำงานรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น จงมีความถ่อมตนและความปรารถนาดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนด้วยความรักที่บริสุทธิ์ต่อทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นผู้ร่วมทางกับเราหรือจะเป็นผู้คนที่เราจะต้องให้การช่วยเหลือ ให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่สูงส่งของพวกเขาเหล่านั้น และแล้วบัญชีของการสะสมบุญนั้นจะเพื่มพูนขึ้นโดยอัตโนมัติ
ความถ่อมตนนั้นเป็นกุญแจไขไปสู่การเรียนรู้เพื่อให้คุณประโยชน์อย่างไม่มีเงื่อนไข จึงเป็นรากฐานของความสำเร็จที่แท้จริง ด้วยการอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนตน
บัญชีสะสมบุญ เสียงเรียกอย่างลึกล้ำที่ปรากฏขึ้นภายในหัวใจของดวงวิญญาณบุญคือ “ขอให้ผู้นี้ได้รับประโยชน์” “ขอให้ฉันได้ช่วยผู้นี้ให้เป็นอิสระจากบ่วงพันธะภายในของเขา” ดวงวิญญาณบุญนั้นช่วยเหลือผู้อื่นในทุกวิธีการที่ทำได้ นี่คือผู้สะสมบัญชีบุญด้วยความรักที่บริสุทธิ์
จาก: ขนุน Saturday 29 May 2010 เวลา 14:29.24