ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:
ประสบการณ์:

ความรู้สึกที่คงอยู่กับตนเองมาตลอดในการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ คือ "ความรัก"

การมีพ่อแม่ที่รักและดูแลเราอย่างดี ทำให้เรารู้สึกมั่นคง ไม่หวั่นไหว

เรารู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ข้างหลัง คอยปกป้องคุ้มครอง คอยชี้แนะและให้กำลังใจอยู่เสมอ

สิ่งเดียวที่หวั่นไหว คือ "ความทุกข์โศก" จากการพลัดพราก และ "ความไม่เข้าใจ"เกี่ยวกับโลกและจักรวาล

ซึ่งเก็บไว้ในใจตั้งแต่อายุ 11 ปีเรื่อยมา เมื่อมีโอกาสก็อ่านหนังสือปรัชญาบ้าง พุทธศาสนาบ้าง พูดคุยกับคนอื่นบ้าง...ต่อมาได้พบกับพี่น้องทางจิตบราห์มากุมารีมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ที่ศูนย์ราชาโยคะเชียงใหม่

เป็นการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณ เปลี่ยนแปลงชีวิตหลายด้านตั้งแต่อายุ 23 จนถึง 30 ปี ต่อมาก็ได้พบกับเพื่อนทางจิตวิญญาณหลายหลากมากมาย ทำให้เรามีความเข้าใจ เปลี่ยนแปลง และเติบโตทีละน้อย จนบัดนี้อายุ 40 ปีแล้ว

บทเรียนที่ 1 ของราชาโยคะ คือ การรู้จักตนเองว่าเป็นดวงวิญญาณ ....ซึ่งการปฏิบัติจริงนั้นทำได้ยากมาก ต้องใช้สติ ปัญญา ความเพียรอยู่ตลอดเวลา ในการที่เข้าสู่ภาวะ "ความว่าง" ที่แท้จริง เป็นความว่างที่เต็ม เป็นมุคติเมื่อเราอยู่ในโยคะขั้นลึกที่สุด หรือเป็นจีวันมุคติขณะที่มีชีวิตอยู่ คือ ทำทุกอย่างโดยไม่ก่อกรรมผูกพัน

ไม่ว่าเราอยู่แห่งหนใด ณ เวลาใด สภาพจิตใจเป็นอย่างไร ....คำสอนที่เตือนเราให้มีความเพียรอยู่เสมอ คือ Om..shanti, Manmanabhav (Be mine with your mind), และ Detached Observer

นั่นคือ 3 จุดของตนเอง บาบา และละคร

คนเราผิดพลาด พลั้งเผลออยู่เสมอแม้จะเฝ้าระวัง แม้จะเพียรพยายาม แต่ "ความซื่อสัตย์" ต่อตนเองด้วยการมองตนเองอย่างละวาง ไม่เข้าข้างตัวเอง ไม่มีข้ออ้าง.......

    จะทำให้เราเข้าใจตนเอง...แล้วเข้าใจผู้อื่น

ยอมรับตนเอง...แล้วยอมรับผู้อื่น

    ให้อภัยและให้โอกาสแก่ตนเอง..และให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอ

...ครั้งแล้วครั้งเล่า จนเรารู้สึกไม่แบ่งแยก ไม่ตัดสิน ยอมโอบกอดสภาวะทั้งมวลโดยปราศจากเงื่อนไข

เมื่อนั้นเราจึงคู่ควรกับการได้เลข 1-0 คือ มีรูปหลอกของเราปรากฏอยู่หน้าฉาก แต่ความจริงแล้วเบื้องหลังเป็นความว่าง ความเต็ม ปราศจากอัตตา เป็นพลังแห่ง "ความรัก" และสัจจะที่ดูแล ปกป้องคุ้มครอง ชี้แนะ ให้เราอยู่ในหนทางของการแสวงหาทางหลุดพ้นอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ และให้เราทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์

หากทำได้ลึกซึ้งละเอียดอ่อน สม่ำเสมอมั่นคงตลอดเวลา เขาผู้นั้นย่อมเป็น "เมล็ด" แห่งสัจจะ ในการถ่ายทอดความรัก ความสงบ ความสุข ปัญญา การรู้แจ้ง ที่ทำให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณเข้าถึง "ธรรม"ได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ

...นี่คือปาฎิหารย์ของหมายเลข 10


จาก: เมย์ Saturday 3 Apr 2010 เวลา 15:49.02