ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or
ความคิดเห็น:

ข้อความ: เมื่อใดก็ตามที่มีใครเข้ามาในชีวิตของเราและร้องขอสิ่งใด จงเปิดสวิตช์ของความคิดที่บริสุทธิ์ และความรู้สึกที่บริสุทธิ์ และให้สิ่งที่พวกเขาปรารถนาบนพื้นฐานของความปรารถนาดีของเรา แล้วพวกเขาจะรู้สึกเหมือนกับการได้รับพร และพลัง เช่นเดียวกับเมื่อเราเปิดสวิตช์ของแสงเลเซอร์ แสงนั้นสามารถทำลายเชื้อโรคได้ในทันที ความคิดและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ก็สามารถเปิดสวิตช์ และทำงานได้ในลักษณะเดียวกัน
จาก: โป้ Wednesday 18 Aug 2010 เวลา 13:45.05