ของขวัญแห่งความปรารถนาดี
และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
คำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
จากบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
Click for Detail
Please select number --> and
or

ขณะที่โลกอยู่ในความมืดสนิท เราขอนำแสงสว่างกลับคืนมา ด้วยการขจัดความมืด หรือความอ่อนแอของตนเอง เป็นการสร้างประสบการณ์ของพลังภายใน และการปกป้อง นี่คือการปลุกเรียกคุณสมบัติพิเศษ และคุณธรรมใดก็ตามที่ขาดหายไปขึ้นมาจากภายใน เพื่อให้ทานชีวิตแก่ผู้อื่น

ความหลงทะนง และการดูถูกดูหมิ่น ผลักใสความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ออกไปไกลห่าง เราจึงต้องกลับมาเป็นตัวของความสงบ และเป็นผู้ประทาน ด้วยทัศนคติทางจิตวิญญาณ ให้ความสงบ-สุขกระจายไปทั่วทั้งจักรวาล

ของขวัญที่ท่านได้รับนี้ คือ 134 ประเด็นที่นำมาจากคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งสูงสุด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 ที่ท่านประชาบิดาบราห์มา ผู้ก่อตั้งบราห์มากุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ได้ละร่างที่หยาบสู่ร่างแสงที่ละเอียดอ่อน เพื่อให้การหล่อเลี้ยงมวลมนุษย์อย่างต่อเนื่องจนครบวาระของวงจรละครโลก แต่ละวงจรของละครชีวิตสอนให้เราละวาง เพราะทุกอย่างถูกกำหนดไว้ และมีการบันทึกในความทรงจำ (Remembrance) เพียงแต่ทำความเข้าใจในความหมายที่ว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอย(History repeats itself) ขณะนี้เรากำลังเล่นเกมที่ต้องเตรียมพร้อมเสมอ (Ever-Ready) เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทันทีทันใด (Suddenly)

ท่านทั้งหลายคือชีวิตที่เป็นอมตะ จึงล่วงรู้นัยสำคัญของเวลาในภาวะวิกฤตนี้ ... ท่านไม่สามารถเปลี่ยนเวลา แต่เป็นเวลาที่ท่านต้องเปลี่ยน ... เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนจิตสำนึก เพื่อทำให้ความคิดความรู้สึกของท่านนั้นเป็นจริงความคิดเห็น:

ข้อความ: เนื่องจากถ้อยคำที่อยู่ในบัตรของขวัญอาจจะสั้น บางท่านอาจไม่เข้าใจ จึงได้ทำส่วนแสดงความหมายหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้สำหรับนักศึกษาประจำของบราห์มากุมารีมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ซึ่งทุกท่านสามารถเข้ามาศึกษาหลักสูตรราชาโยคะได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ถ้อยคำเหล่านี้มีผลต่อการสร้างกระแสแห่งความปรารถนาดี ต่อพี่น้องร่วมชาติ และร่วมโลก พร้อมนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อความรายละเอียดภาษาอังกฤษจากหนังสือต้นฉบับ ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาไทยตามมาจนครบ 134 ประเด็น