ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
99.ด้วยความมุ่งมั่น จงใช้พลังแห่งความปรารถนาดี
เพียงแค่มีความมุ่งมั่นในจิตใจของลูก อย่าทำให้ความคิดของลูกอ่อนแอด้วยสิ่งเล็กน้อย แม้มีใครดูถูกลูก เกลียดลูก ไม่เคารพลูก หรือหลู่เกียรติลูก หรือทำให้ลูกเป็นทุกข์ ความปรารถนาดีของลูกจะต้องไม่หยุด ลูกพูดคำท้าทายว่าลูกคือผู้เปลี่ยนโลก ผู้เปลี่ยนมายาและวัตถุธาตุ ลูกจดจำอาชีพของลูกได้ไหม? ลูกคือผู้เปลี่ยนโลก ใช่ไหม? แม้ว่า ภายใต้อิทธิพลของสันสการ์ของเขา ใครบางคนทำให้ลูกทุกข์ ทำร้ายลูก หรือทำให้ลูกสั่นคลอน แล้วลูกจะไม่สามารถเปลี่ยนบางสิ่งที่โศกเศร้าให้เป็นความสุขหรือ? ลูกไม่อาจทนต่อการดูถูกนี้หรือ? ลูกไม่สามารถเปลี่ยนการดูถูกให้เป็นดอกกุหลาบหรือ? ลูกไม่สามารถเปลี่ยนปัญหาให้เป็นความคิดของการเป็นผู้ทัดเทียมพ่อหรือ? 25/11/00


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.