ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
98.จงให้พลังแห่งความปรารถนาดีแก่ผู้ที่อ่อนแอ
จงให้พลังของความปรารถนาดีของลูกแก่ดวงวิญญาณที่อ่อนแอ อย่ามองใครอื่น เพียงแต่เห็นแค่พ่อและแม่บราห์มา ไม่ว่าใครทำอย่างนี้หรือไม่ก็ตาม ลูกจงให้ความเมตตาต่อทุกคน อย่ามองดูความอ่อนแอของพวกเขา จงยกระดับดวงวิญญาณนั้นด้วยมือของความกล้าหาญของลูก ทำให้เขาสูงส่ง จงเฝ้าแต่ยื่นมือของความกล้าหาญเพื่อลูกเองและเพื่อผู้อื่น ขอให้มี " ฉันก่อน" ในความเพียรพยายามที่ไร้ความเห็นแก่ตัว 11/11/00


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.