ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
95.สะสมพลังความคิด ด้วยการฝึกสมาธิ และใช้พลังนั้นด้วยเช่นกัน
ไม่ว่าอย่างไรก็มีความสงบในจิตใจ ลูกดิ่งลงใต้ก้นมหาสมุทรของความรู้และนำเพชรพลอยของประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นมา บัพดาดาได้เคยให้สัญญาณก่อนหน้านี้เพื่อบอกลูกว่าสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ลูกมี เป็นสมบัติที่ทำให้ลูกสร้างอนาคตและปัจจุบัน คือสมบัติของความคิดที่สูงส่งของลูก พลังความคิดที่ลูกๆมีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ ทุกคนมีความคิด แต่มีเพียงลูกเท่านั้นที่มีพลังความคิดที่สูงส่ง พลังของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ พลังที่ทำให้ลูกเพ่งรวมจิตใจและสติปัญญาของลูก ยิ่งลูกก้าวหน้าไปลูกจะเฝ้าแต่สะสมพลังความคิด หากลูกไม่ทำให้พลังนี้สูญเสียลูกก็จะสามารถเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ วิธีหลักที่ทำให้ลูกเสียพลังนี้ไปคือความคิดไร้สาระ บัพดาดาได้เห็นแล้วว่า แม้ขณะนี้ ลูกส่วนใหญ่ยังมีความคิดไร้สาระตลอดทั้งวัน ผู้ที่ใช้เงินทองอย่างประหยัดมักมีเหลือมาก ผู้ที่สูญเสียเงินทองไปนั้นบางทีจะถูกหลอกลวงในบางครั้งบางคราว ในทำนองเดียวกัน ความคิดที่สูงส่งบริสุทธิ์ของลูกมีพลังมากจนลูกสามารถเพิ่มพลังสัมผัสของลูกและใช้พลังของของการจับกระแสของลูก เช่นที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ไร้สาย โทรศัพท์ ฯลฯ ทำงานของเขา ในทำนองเดียวกัน เมื่อลูกมีสมบัติของความคิดบริสุทธิ์แล้วก็ แม้ลูกจะนั่งอยู่ที่ลอนดอน ลูกจะสามารถจับกระแสของดวงวิญญาณอย่างชัดเจน ชัดเหมือนลูกใช้โทรศัพท์มือถือ หรือดูทีวี ฯลฯ เครื่องมือเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมากมายแต่พลังสัมผัสของลูกจะชัดกว่าของพวกนั้น สิ่งนี้เพิ่มขึ้นได้ด้วยพลังสมาธิของลูก สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายจะถึงจุดจบ เครื่องมือเหล่านี้ทำงานด้วยหลักการอย่างไร? ด้วยแสง (ไฟฟ้า) ความสะดวกทางกายภาพทั้งหลายนี้ขึ้นกับแสง แล้วพลังจิตของลูก พลังดวงวิญญาณของลูก จะทำงานแบบนี้ไม่ได้หรือ? ลูกน่าจะสามารถจับกระแสอะไรก็ตามที่ลูกต้องการจากผู้ที่อยู่ใกล้และไกล เพียงเมื่อจิตใจและสติปัญญาของลูกมีสมาธิและมั่นคงแล้วเมื่อนั้นพลังสัมผัสของลูกก็จะเพิ่มพูน ลูกจะมีประสบการณ์มากมาย เมื่อความคิดของลูกไม่เห็นแก่ตัว บริสุทธิ์และแจ่มชัด ลูกจะมีประสบการณ์มากมายอย่างรวดเร็ว วิทยาศาสตร์จะโค้งคำนับพลังความเงียบสงบของลูก แม้ขณะนี้ ผู้คนก็คิดว่ามีบางสิ่งขาดหายไปในวิทยาศาสตร์ที่ยังต้องนำมาเติมเต็ม นี่คือเหตุที่บัพดาดา ต้องขีดเส้นใต้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พลังความคิดของลูก ทำให้ลูกทำงานรับใช้อย่างรวดเร็วในสภาพสุดท้าย ดังนั้น จงใส่ใจให้มากต่อพลังความคิดของลูก จงรักษาและสะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ลูกจะกลายเป็นดวงวิญญาณผู้เฝ้าแต่ทดลองกับพลังความคิดของลูก อะไรคือความสำคัญของวิทยาศาสตร์? เพียงเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองแล้วผู้คนจึงเชื่อว่าพวกเขาทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ดังนั้นเพื่อทดลองพลังความเงียบสงบของลูก ลูกต้องมีพลังสมาธิ พื้นฐานของพลังสมาธิคือการมีพลังของการควบคุมจิตใจของลูก

พลังจิตนั้นได้รับการยกย่องอย่างมาก ลูกเองจะแสดงสิ่งอัศจรรย์ที่ให้คุณประโยชน์ ซึ่งจะกลายเป็นพร ด้วยวิธีการที่ถูกต้องไม่ใช่ด้วยพลังอิทธิฤทธิ์ การทดลองด้วยพลังความคิดนี้จะได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นพรของดวงวิญญาณ ดังนั้น ก่อนอื่นจงตรวจดูว่าลูกมีพลังการควบคุมที่จะคุมจิตใจของลูก เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ที่ลูกสามารถกดปิดเปิดบางสิ่งได้ในหนึ่งวินาที ในแบบเดียวกันนั้น จงตรวจสอบว่าลูกสามารถควบคุมจิตใจของลูกนานเท่าที่ลูกต้องการในแบบที่ลูกต้องการ ลูกควรจะสามารถเห็นตนเองว่าเป็นตัวของความสำเร็จ ทั้งของตนเองและงานรับใช้ อย่างไรก็ตาม บัพดาดามองเห็นว่า ในปัจจุบัน ลูกเพียงใส่ใจในการเพิ่มบัญชีของพลังความคิดอย่างธรรมดาๆ ลูกไม่ใส่ใจต่อพลังนั้นมากนักอย่างที่ควรจะเป็น ลูกพูดและทำอย่างอัตโนมัติบนพื้นฐานของความคิดของลูก จะไม่มีความจำเป็นต้องพยายามเป็นส่วนตัวหากลูกใส่ใจต่อสิ่งนี้ ลูกคิดว่า " วันนี้ฉันจะใส่ใจต่อการควบคุมคำพูดของฉัน วันนี้ฉันจะใส่ใจต่อดริชตีของฉัน วันนี้ฉันจะเปลี่ยนทัศนคติของฉันโดยการใสใจต่อสิ่งนั้น " เมื่อพลังความคิดของลูกเต็มไปด้วยพลัง ลูกจะควบคุมสิ่งต่างๆ นั้นได้โดยอัตโนมัติ ลูกจะปลอดจากการตรากตรำ ดังนั้นจงตระหนักถึงความสำคัญของพลังความคิดของลูก

บัทตีนั้นมีไว้เพื่อลูกจะสามารถปลูกฝังนิสัยนี้ โดยการเฝ้าใสใจต่อนิสัยที่ลูกปลูกฝังที่นี่ ลูกจะทำให้นิสัยนั้นเป็นนิรันดร ลูกเข้าใจความสำคัญของสิ่งนี้แล้วหรือยัง? สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บาบาให้ลูกคือสมบัติของความคิดที่สูงส่ง ของความคิดที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์นี้ บาบาให้สมบัตินี้แก่ลูกๆ ทุกคน แต่การสะสมของลูกเป็นไปตามลำดับ พลังของลูกที่จะทดลองด้วยสมบัตินี้ก็เป็นไปตามลำดับด้วยเช่นกัน ขณะนี้ ลูกเคยทดลองด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูกไหม? ลูกประสบผลสำเร็จด้วยการทำสิ่งนี้ในแบบที่ถูกต้องหรือยัง? สิ่งนี้เกิดขึ้นน้อยมากในขณะนี้ แม้กระนั้นพลังความคิดของลูกก็ยังยิ่งใหญ่มาก ในปัจจุบัน การให้สาสน์ด้วยคำพูดนั้น ลูกใช้เวลาและเงินจนหมดและลูกก็ไหวหวั่น ลูกยังเหนื่อยด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อลูกสามารถรับใช้ด้วยพลังความคิด ลูกจะประหยัดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ดังนั้นจงเพิ่มพลังความคิด เมื่อลูกเพิ่มพลังความคิด การเปิดเผยจะเกิดขึ้นเร็วมาก

ลูกได้ให้สาสน์แก่ดวงวิญญาณไปจำนวนเท่าใดใน 62-63 ปีที่ผ่านมา? ลูกยังรับใช้ไม่ถึง 900,000 ดวงวิญญาณเลย ลูกต้องให้สาสน์แก่ดวงวิญญาณทั้งโลก แล้วมีกี่พันล้านดวงวิญญาณ? แม้กระนั้น ก็ยังไม่ชัดเจนว่าพระเจ้าคือครูของลูก พระเจ้าทำให้ลูกเคลื่อนไหว และพระเจ้า (คาราวันฮาร์) ผู้ดลใจ กำลังทำงานผ่านลูก แม้กระนั้น ก็ยังมีเสียงบอกว่าลูกทั้งหลายกำลังทำงานดี แต่ผู้ดลใจก็ยังแฝงตัวอยู่ ด้วยพลังความคิดของลูก ลูกจะต้องสามารถเปลี่ยนสติปัญญาของทุกคน ไม่ว่าด้วยแบบของกิจกรรมที่สูงส่งของพระเจ้าหรือในรูปความเป็นพ่อของท่าน พระเจ้าจะได้รับการเปิดเผย ดังนั้น อีกครั้งหนึ่ง แม้ขณะนี้บัพดาดากำลังขอให้ลูกใส่ใจเพิ่มพลังความคิดและทำการทดลองด้วยสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง ลูกเข้าใจไหม? 15/12/99


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.