ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
86.ทำให้สันสการ์ของพ่อเป็นสันสการ์ของลูก
สันสการ์ของฉันคืออะไร? สันสการ์ของบาบา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก เป็นผู้มีความปรารถนาดีต่อทุกคน เป็นผู้มีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อทุกคน นี้คือสันสการ์ดั้งเดิมของฉัน นอกจากนี้ไม่ใช่ "ของฉัน" ไม่ว่าความสกปรกใดที่ลูกซ่อนอยู่ข้างในก็จะขวางกั้นความสะอาดสมบูรณ์ของลูก นี่คือสิ่งที่ลูกปรารถนาที่จะเป็น ลูกมีเป้าหมาย แต่มีข้อแตกต่างในการปฏิบัติให้ได้ 09/01/96


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.