ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
82.ด้วยทัศนคติของการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลก จงเปลี่ยนความไม่ระมัดระวังของตนเอง
ลูกทำทุกงานขณะที่พิจารณาว่าตนเป็นเครื่องมือของงานเพื่อประโยชน์ของโลกหรือไม่? ดวงวิญญาณผู้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของโลกไม่อาจมีความคิดว่านั่นไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง บรรยากาศจะต้องถูกเปลี่ยนด้วยทัศนคติของลูกดวงวิญญาณที่เป็นเครื่องมือผู้รับผิดชอบต่อโลก แน่นอนว่าทัศนคติของลูกเป็นไปตามความคิดของลูก หากลูกมีความคิดไร้สาระแม้ต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น ลูกจะมีอะไรในทัศนคติของลูกเล่า? ลูกก็จะมีความรู้สึกแบบเดียวกันในทัศนคติและลูกก็จะทำแบบนั้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้นลูกไม่ควรปล่อยให้ทัศนคติไร้สาระแม้หนึ่งวินาที ลูกไม่อาจมีทัศนคติไร้สาระแม้หนึ่งวินาทีเพราะว่าลูกมีความรับผิดชอบต่อโลก ลูกคิดว่านั่นเป็นความรับผิดชอบของพ่อและไม่ใช่ของลูกหรือ? ลูกคิดอย่างนั้น หรือลูกคิดว่าเพราะตัวเองนั้นเล็ก ก็มีความรับผิดชอบที่เล็กด้วย? ไม่เลย ลูกมีความรับผิดชอบยิ่งใหญ่มาก และดังนั้นลูกเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก พ่อเป็นเช่นไร ลูกก็เป็นเช่นนั้น ไม่ว่าสถานการณ์เป็นเช่นไร ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร ลูกควรมีความรู้สึกและทัศนคติอย่างไร? ผู้ที่เป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลก ลูกจำได้ไหมหรือลูกไม่ได้ระวัง? อย่าได้ไม่ระมัดระวัง มีเพียงผู้ให้คุณประโยชน์โลกเท่านั้นที่สามารถประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรโลกได้ หากลูกไม่มีความรู้สึกในการให้คุณประโยชน์โลก ลูกจะไม่มีสิทธิ์ต่ออาณาจักรโลก ทั้งสองอย่างเชื่อมโยงกัน ดังนั้นลูกควรมีทุกสิ่งที่ให้คุณประโยชน์มีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ เป็นไปได้ไหม? แม้ใครหลู่เกียรติลูกๆยังคงมีความปรารถนาดีไหม? ลูกจะมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อผู้ดูหมิ่นลูกไหม? หรือลูกมีความรู้สึกอื่นๆ ในจิตใจ? จะมีความรู้สึกแม้เล็กน้อยในจิตใจและในความคิดว่าผู้นี้กำลังทำอะไรไหม? หากใครนำคุณประโยชน์ให้ลูกและอีกคนทำให้ลูกสูญเสีย ลูกยังคงรักษาความเท่าเทียมกันไหม? คงจะมีความแตกต่างเล็กน้อย ใช่ไหม? หากใครลบหลู่ลูกทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปี และไม่เปลี่ยนทั้งปี ลูกยังคงให้ประโยชน์ผู้นั้นไหม? หากใครทำให้ลูกสูญเสีย ลูกจะให้ประโยชน์ผู้นั้นไหม? ลูกทำแบบนี้หรือลูกทำตรงกันข้าม? เอาละ ลูกอาจไม่รู้สึกเกลียด แต่ในจิตใจและในความรู้สึก ลูกจะตีจากเขาเพราะเขาทำสิ่งไม่ถูกต้องใช่ไหม? หรือลูกจะทำให้เขาถูกต้อง? ลูกจะทำอย่างไร? ลูกจะทำให้เขาถูกต้องไหม? เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะพูดว่าลูกจะทำสิ่งนี้ แต่ลูกทำจริงๆหรือไม่? ลูกต้องให้ประโยชน์แม้ต่อผู้ที่ลบหลู่ลูก นี่คือหน้าที่ของดวงวิญญาณที่มีความรู้ พ่อมองดูความสูญเสียที่ลูกทำหรือเปล่า? กี่ชาติแล้วที่ลูกลบหลู่พ่อ? 63 ชาติ แม้อย่างนั้นบาบาก็ยังมองดูความลบหลู่นั้นด้วยสายตาของผู้ให้คุณประโยชน์ ดังนั้นลูกต้องทำตามพ่อ คนในโลกรวมทั้งดวงวิญญาณผู้ภักดีลบหลู่ผู้ที่ลบหลู่พวกเขา อย่างไรก็ตามดวงวิญญาณที่มีความรู้นั้นสูงส่งกว่าพวกเขา ดังนั้นแล้วลูกเป็นใคร? ลูกคือดวงวิญญาณที่มีความรู้หรือลูกยังกำลังจะเป็นผู้มีความรู้? หรือลูกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ภักดีและอีกครึ่งมีความรู้? ลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีความรู้โดยสมบูรณ์หรือลูกก็เป็นผู้ภักดีแม้เล็กน้อย? ไม่เลย ลูกคือดวงวิญญาณที่มีความรู้ การเป็นดวงวิญญาณที่มีความรู้หมายถึงมีความรู้สึกให้คุณประโยชน์ต่อทุกคน ไม่ควรมีความคิดในการให้โทษใดๆ ลูกคือผู้ให้คุณประโยชน์โลก ดังนั้นลูกจึงเป็นนายของโลก ใช่ไหม? เบื้องหน้าผู้เป็นนายนั้น ผู้อื่นก็เป็นเช่นเด็ก พ่อมีความรู้สึกให้ประโยชน์และเมตตาต่อลูกเสมอ ไม่ว่าลูกจะเป็นเช่นไร หน้าที่ของพ่อคืออะไร? คือให้ความเมตตาและความรู้สึกให้คุณประโยชน์ ด้วยเหตุนี้สมญาของผู้เมตตาจึงได้มีการจดจำว่าเป็นคำสรรเสริญของพ่อ ไม่ว่าในแผ่นดินนี้หรือต่างแดน เมื่อผู้คนอยู่เบื้องหน้าพ่อ พวกเขาเรียกท่านว่าผู้เปี่ยมเมตตา เมื่อผู้คนไปโบสถ์หรือสถานที่แบบนั้น พวกเขาเรียกท่านว่าผู้เปี่ยมเมตตา ใช่ไหม? ดังนั้นลูกทั้งหมดเป็นผู้เปี่ยมเมตตาด้วยเช่นกัน ใช่ไหม? มีแต่ผู้เมตตาจึงให้คุณประโยชน์ผู้อื่น พ่อเรียกได้ว่าเป็นมหาสมุทรของทุกสิ่ง: มหาสมุทรของการให้อภัย มหาสมุทรของความเมตตา การเรียกว่ามหาสมุทรหมายถึงอะไร? หมายถึงไร้ขีดจำกัด ไม่มีขอบเขต ดังนั้นลูกมีเมตตาอย่างไม่มีขีดจำกัดหรือไม่? ลูกทุกคนเต็มเปี่ยมเมตตาหรือเป็นผู้มีความเกลียดชังในหัวใจ? ไม่เลย การเป็นดวงวิญญาณผู้ทรงความรู้หมายถึงการเป็นนายของมหาสมุทรแห่งความรักต่อทุกคน คนแบบนี้ไม่มีอะไรนอกจากความรัก ดังนั้นใครที่มาหาเขาจะได้รับแต่ความรักจากเขา แล้วลูกมีอะไร ? 09/12/93


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.