ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
69.เมล็ดที่ยิ่งใหญ่ ให้ลำแสงของความรู้สึกที่บริสุทธิ์แก้ต้นไม้ทั้งต้น
นายผู้สร้างที่ไร้ขีดจำกัดจะมีประสบการณ์เสมอว่าตัวเองยืนอยู่ที่ยอดของต้นกัลปะ ด้วยการยืนอยู่กับพ่อบนยอดต้นไม้ ลูกจะเป็นเมล็ดผู้เป็นนายและกระจายแสงแห่งพลัง คุณธรรม ความปรารถดี ความรู้สึกบริสุทธิ์ ความรักและความร่วมมือ เช่นที่ดวงอาทิตย์อยู่สูงจึงสามารถกระจายแสงไปทั่วโลกโดยอัตโนมัติ ทำนองเดียวกันลูกก็สามารถเป็นนายผู้สร้างและเมล็ดผู้ให้แสงและน้ำแก่ต้นไม้ทั้งต้น โลกทั้งใบคือสิ่งสร้างของลูก ใช่หรือไม่? ดังนั้น "ขอให้ลูกเป็นนายผู้สร้าง" นี่เรียกว่า "ขอให้ลูกมีลูกๆ" ดังนั้นลูกจึงได้พรมากมาย นี่เรียกว่าการทัดเทียมกับพ่อ พ่อได้ให้พรเหล่านี้แก่ลูกดวงวิญญาณบราห์มินทันทีตั้งแต่แรกเกิด 24/04/88


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.