ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
58.พื้นฐานของงานที่ไม่มีขีดจำกัด คือความปรารถนาดีของท่าน
เมื่อใดก็ตามที่มีรายการใหญ่เกิดขึ้น ณ ที่ใด แล้วสำหรับเวลานั้นแม้จะนั่งแต่ไกลลูกก็ควรที่จะให้ความปรารถนาดีที่สูงส่ง และความรู้สึกที่สูงส่งอย่างสม่ำเสมอสำหรับคุณประโยชน์ของโลกในจิตใจของลูกแต่ละคน ยกตัวอย่างเมื่อคนสำคัญนั้นไม่สามารถจะมาในรายการได้เขาก็ส่งความปรารถนาดีของเขามา ดังนั้นลูกนั้นด้อยกว่าเขาหรือไม่? ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูกทั้งหมดนั้นแน่นอนจะต้องทำให้งานนั้นมีความสำเร็จ

ในวันพิเศษนั้นลูกควรที่จะใส่วงเล็บเข้าไปหรือทำสัญญากับตนเองที่จะไม่มีความคิดที่ไร้ประโยชน์ ลูกจะไม่สูญเสียพลังของความคิดของลูก และพลังของเวลาในแง่ใดก็ตาม แต่ทุกๆ ความคิดและในทุกๆ ขณะจงกลายเป็นเครื่องมือของงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัด และเป็นผู้ร่วมมือในพลังในจิตใจของลูก อย่าได้คิดว่าการประชุมนี้กำลังเกิดขึ้นในอาบูส่วนลูกกำลังนั่งอยู่ ณ ประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่เลย ลูกทั้งหมดนั้นให้ความร่วมมือในงานที่ไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นจงสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เมื่อลูกนั้นสามารถที่จะส่งจรวดจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งด้วยพลังทางวิทยาศาสตร์ ด้วยพลังของความสงบเงียบลูกจะไม่สามารถกลายเป็นผู้ที่ร่วมมือ ณ ที่นี่ในอาบู ด้วยพลังในจิตใจ ผ่านความปรารถนาดี และความรู้สึกที่ให้คุณประโยชน์ของลูกหรือ? บ้างก็ได้กลายเป็นเครื่องมือในรูปที่มีตัวตน ด้วยคำพูดหรือการกระทำของเขา บ้างก็ได้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ด้วยจิตใจ และแล้วมากมายกี่วันที่รายการนั้นจะคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นไปสำหรับ 5 วันหรือ 6 วัน สำหรับช่วงระยะเวลานั้น ทุกดวงวิญญาณบราห์มินควรจะใส่สายสร้อยของงานรับใช้: ฉันคือดวงวิญญาณที่ต้องกลายเป็นเครื่องมือและนำความสำเร็จมา ลูกแต่ละคนควรคิดว่าตนนั้นรับผิดชอบ 30/12/85


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.