ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
47.พื้นฐานของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ คือจิตสำนึกของการเป็นเครื่องมือ
เป็นเครื่องมือและเฝ้าแต่ก้าวต่อไปในงานรับใช้ ที่ใดที่มีจิตสำนึกของการเป็นเครื่องมือและไร้ซึ่งสำนึกของ "ของฉัน " ก็จะมีแต่ความก้าวหน้า ความรู้สึกของการเป็นเครื่องมือนี้ปลุกความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์โดยอัตโนมัติ เหตุผลที่โลกทุกวันนี้ไม่มีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์คือ แทนที่จะเป็นเครื่องมือกลับมีสำนึกของ"ฉัน" หากพวกเขาสำนึกว่าเป็นเครื่องมือพวกเขาก็จะเข้าใจพ่อผู้ดลใจ(คาราวันหา) คารันคาราวันหาสวามี(พระผู้กระทำและดลใจให้ผู้อื่นกระทำ) ก็จะดลใจลูกให้กระทำแต่สิ่งที่สูงส่ง แทนที่จะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ พวกเขากลับกลายเป็นเจ้าบ้านของอาณาจักร การเป็นเจ้าบ้านนั้นเป็นภาระและการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์นั้นเบาสบาย ลูกไม่สามารถมีพลังการตัดสินใจจนกว่าลูกจะเบาสบาย หากลูกเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ลูกจะเบาสบายและพลังการตัดสินใจก็จะสูงส่ง ดังนั้นจงเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์เสมอ สำนึกของการเป็นเครื่องมือนั้นมีผลดีมาก ลูกจะได้รับผลของการตระหนักรู้นี้อย่างแน่นอน การตระหนักรู้ว่าเป็นเครื่องมือนี้จะให้ผลที่สูงส่งแก่ลูกเสมอ ดังนั้นจงเตือนเพื่อนของลูกให้มีสำนึกของการเป็นเครื่องมือและผู้ดูแลผลประโยชน์ หลักการของอาณาจักรอย่างนี้จะเป็นหลักการที่สูงส่งสำหรับทั้งโลก ทั้งโลกจะเลียนแบบหลักการของรัฐบาลบาห์รัต อย่างไรก็ตามพื้นฐานของสิ่งนี้คือสำนึกของการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ นั่นคือการเป็นเครื่องมือ 08/04/84


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.