ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
28.พูดให้เกียรติ "ท่านก่อน" ต?อผู้อื่น บนพื้นฐานของ ความรู้สึกที่บริสุทธิ์และความปรารถนาที่สูงส่ง
มีแต่ผู้ที่ให้ผู้อื่นไปก่อนจึงสามารถพูดได้ว่า" ครับท่าน " นี่คือสาเหตุที่ให้ประเด็นสำคัญของการให้ผู้อื่นก้าวหน้าก่อน แต่ก็ด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ ไม่ใช่แค่มารยาทแต่ด้วยความรู้สึกของผู้ประสงค์ดี บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความรู้สึกที่สูงส่งของลูกนั้นเมื่อลูกให้ผู้อื่นก่อนลูกก็กลายเป็นอันดับหนึ่งโดยอัตโนมัติ การให้ผู้อื่นก่อนหมายถึงการเป็นอันดับหนึ่ง เช่นที่บาบาให้จักกัตดัมบาอยู่ก่อนท่าน และให้ลูกๆอยู่ก่อนเสมอท่านก็ยังเป็นอันดับหนึ่ง ท่านไม่มีแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว ท่านคือผู้ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนใด ๆ อย่างแท้จริง เบื้องหน้าท่านแสดงการให้ผู้อื่นในทางปฏิบัติ เช่นเดียวกันการปฎิบัติการ "ท่านก่อน"ของลูกนั้นควรมั่นคงมาก "คนนั้นทำอย่างนั้น"หมายถึงฉันได้ทำ ลูกไม่ควรพูดว่า "ทำไมคนนี้ทำอย่างนี้? ฉันเท่านั้นที่ควรเป็นคนทำ ทำไมฉันไม่ได้ทำ? ฉันไม่มีความสามารถหรือ? ไม่ควรมีความรู้สึกเช่นนี้ ไม่ว่าคนอื่นทำหรือลูกทำยังไงก็เป็นงานรับใช้ของบาบา ลูกที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครมีธุรกิจส่วนตัวใช่ไหม? มันเป็นธุรกิจของพ่อผู้เดียว ลูกอยู่ในงานรับใช้ของพระเจ้า ลูกยังเขียนว่า "ในงานรับใช้ของพระเจ้า " ลูกไม่ได้เขียนว่า " งานรับใช้ของฉัน" ใช่ไหม? เช่นที่พ่อคือหนึ่ง งานรับใช้ก็เช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าใครทำหรือลูกทำก็เหมือนกัน ไม่ว่าใครทำมากอย่างไรก็จงช่วยให้เขาทำต่อไป ลูกไม่ควรคิดว่าลูกต่างหากที่ควรทำต่อไป ทำให้ตนก้าวต่อไปด้วยการทำให้ผู้อื่นก้าวต่อไป ลูกทั้งหมดต้องกลับบ้านพร้อมกัน ทุกคนต้องกลับพร้อมพ่อ นี่หมายถึงทุกคนจะกลับบ้านด้วยกัน เมื่อลูกแต่ละคนคิดแบบนี้ลูกก็จะกลายเป็นเครื่องถ่ายสำเนาของบราห์มาบาบา ทุกความคิดของลูกต้องเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน นี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่าง 24/10/81


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.