ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์
จาก 134 ประเด็นของคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์
ของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
115.วิธีที่สูงส่งที่สุดของการให้คำสอน นั่นคือ คำสอนและการให้อภัย
ไม่ว่าดวงวิญญาณจะเป็นเช่นไร จงเพียงรับพรจากทุกดวงวิญญาณ มีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ เกิดอะไรขึ้นในบางครั้ง? เมื่อใครบางคนทำบางสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ลูกก็พยายามไปสอนเขา "ฉันจะทำให้คนนี้ถูกต้อง" ลูกสอนเขา ให้คำสอนแต่วิธีสอนที่สูงส่งที่สุดคือสอนด้วยการให้อภัย อย่าแค่เพียงสอน มีเมตตาและอภัยแล้วสอนด้วย จงจำสามคำ สอน เมตตา และอภัย ถ้าลูกสอนคนนั้นในขณะมีเมตตาเต็มที่ คำสอนของลูกจะมีผล หากลูกไม่มีเมตตาในขณะสอน คำสอนนี้จะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา จะไม่มีการซึมซับคำสอนเหล่านั้น จงมีเมตตานับแต่บัดนี้ วิธีการมีเมตตาคือมีความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ 04/09/05


หมายเหตุ:เนื่องจากภาษาที่ใช้นี้สำหรับนักศึกษาของบราห์มากุมารีที่ได้รับบทเรียนแล้ว ท่านอาจจะไม่เข้าใจ ถ้าต้องการเข้าใจมากขึ้นกรุณารับบทเรียนราชาโยคะก่อนครับโดยติดต่อที่ศูนย์ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน
Back

© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.