ความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์

ฉลอง 40 ปีของการหล่อเลี้ยงจาก อแว๊กบัพดาดา
พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ.2009
โดย บราห์มากุมารี อินฟอเมชั่นเซอร์วิส สหราชอาณาจักร

ความรู้สึกที่บริสุทธิ์

ในชีวิตโดยทั่วไปมี 2 ประเด็นที่เป็นพื้นฐานของสภาพที่ไต่เต้า พัฒนา และสภาพของความตกต่ำ คือ ความรู้สึก(feeling) และเจตนา(intention) หากงานใดมีความรู้สึกที่สูงส่ง ต่องานและผู้กำลังทำงานนั้นอยู่ ผลที่ได้รับก็จะสูงส่งตามนั้น ดังนั้น เราจึงต้องมอบของขวัญแห่งความรู้สึกที่บริสุทธิ์ให้แก่กัน
นั่นคือ...

 1. ความรู้สึกของการให้คุณประโยชน์
 2. ความรู้สึกของการให้ความรักและความร่วมมือ ไม่ว่าใครจะเป็นเช่นไร
 3. ความรู้สึกที่เพิ่มความจริงจังกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอ
 4. ความรู้สึกที่ทุกคนเป็นของเราไม่ว่าใครจะเป็นเช่นไร
 5. ความรู้สึกของสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ ซึ่งเป็นรากฐานของทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

ความมหัศจรรย์ของความปรารถนาดี
 • ความปรารถนาดีต่อตนเอง คือรูปแบบของการมีความเมตตาต่อตนเองอย่างแท้จริง
 • ความปรารถนาดีต่อตนเองคือการเสริมสร้างธรรมชาติของการเอาใจใส่และความกรุณาปราณี
 • ความปรารถนาดีต่อตนเอง จบสิ้นความหยิ่งยโสและเพาะหว่านเมล็ดแห่งความถ่อมตน
 • ความปรารถนาดีต่อตนเอง ทำให้หัวใจรู้จักการให้อภัยและลืมสิ่งที่เกิดขึ้น
 • หัวใจที่เมตตาและกว้างใหญ่ ย่อมมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ
 • ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมาจากหัวใจที่ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ และสะอาด
 • ความปรารถนาดีด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์ นำหัวใจผู้อื่นให้เข้ามาใกล้
 • ดังนั้นความปรารถนาดีต่อผู้อื่น คือการรักษามิตรภาพและมั่นคง
 • ผู้ที่มีแต่ความปรารถนาดีนั้นจะไม่ตัดสินผู้อื่น พวกเขามีหัวใจที่ไม่มีขีดจำกัด
 • จิตวิญญาณที่มีความปรารถนาดีจะไม่จดจำอดีต
 • ความปรารถนาดีไม่สามารถซื้อหา เพียงแต่สามารถพยายามให้ได้มา
 • พลังของความปรารถนาดี ทำให้เกิดความมหัศจรรย์มากมาย
 • พลังของความปรารถนาดี สร้างเส้นทางอันมั่นคงซึ่งทำให้แม่น้ำแห่งความรักไหลริน
 • พลังของความปรารถนาดี สามารถประสานความขัดแย้งทุกประการ
 • พลังของความปรารถนาดี สามารถแก้ไขสิ่งผิดพลาดให้กลับเป็นดีได้
 • พลังของความปรารถนาดี ทำให้ปัญหาที่ใหญ่โตกลายเป็นปริศนาที่เล็กลง ง่ายต่อการแก้ไข
 • พลังของความปรารถนาดี ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้
 • ด้วยการทำให้ประตูแห่งความปรารถนาดีเปิดออก ท่านก็จะได้รับพรเสมอตลอดไป
แสดงความคิดเห็น ขอขอบคุณสำหรับของขวัญของความปรารถนาดี ที่แต่ละท่านมอบไว้ให้ เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นในคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์จากบัตร 134 ใบ

1). ด้วยเสียงจากหมายเลข

2).ด้วยภาษาที่สั้น กระชับ จับใจความสำคัญได้ง่าย จากหมายเลข 73, 101(พี่ล่า), 82, 28(พี่ธม), 10(เมย์), 99(ชัย), 1(โป้), 80(พี่ธร), 98(เจน), 114, 69(ขนุน), 8(พี่ดาว), 19, 115, 131, 95(พี่ธม), 5(พี่ธร), 100(ขนุน), 47(วรรณ), 102(พี่ศรี), 86(ชัย),

3). ด้วยประสบการณ์ชีวิต
10(เมย์), 98(เจน)© 2010 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.