ความรู้ทางจิตโดยภาพยนตร์


ดวงวิญญาณโลกของดวงวิญญาณพระเจ้า หรือ ดวงวิญญาณสูงสุดการเกิดใหม่กฎแห่งกรรมพลังทั้ง 8การฝึกจิต


หมายเหตุ: ภาพยนตร์นี้นำมาจาก CD เรื่อง DISCOVERY The Spirit Within - Essentials of RajaYoga
ของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก (www.brahmakumaris.com)

| Home (บราห์มา กุมารี) |