เวลา 5 นาทีของท่านมีค่าเพื่อโลกที่สงบ
ข้อความข้างล่างใช้คิดเพื่อสร้างความสงบก่อนหน้า | ชีวิต | ความสัมพันธ์ | คุณค่า | บุคลิกภาพ | ความลับ | ความเงียบ | การฝึกฝน | ถัดไป

English

(c) Brahma Kumaris Thailand 2012