ขอเชิญผู้รักสันติทุกท่าน
ทำความรู้จักวัวเจ้าปัญญาผู้ท้าทายปัญหา
คลิกหาความคิดต้นแบบจากประเทศอังกฤษ
26 ตัวอักษร A ถึง Z คือนิสัยไม่ดีที่เป็นปัญหาของเราทุกคน
จึงต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นเหมือนวัวเจ้าปัญญา แก้ปัญหาชีวิตจิตใจที่ไม่สงบ-สุข ได้เสมอ
   นิสัยไม่ดี เปรียบเหมือนเตียงที่นุ่มสบายน่านอนจนไม่อยากลุกออกจากเตียง
จริงๆ แล้วเราทั้งหลายคือตัวของนิสัยเสีย
ถ้าเราทำอะไรเหมือนเดิมก็จะได้รับผลเช่นนั้น
ต่อไปเรื่อยๆ
การปรับเปลี่ยนนั้นง่ายและสนุก
จึงขอเสนอให้ลองใช้ความคิดที่รวบรวมไว้นี้
วัวเจ้าปัญญา
สามารถเคี้ยวเอื้องตลอดเวลา
จนกลายเป็นชีวิตที่มีค่าและเข้มแข็ง
เปรียบเช่น
การใช้สติปัญญาไตร่ตรองความรู้
เพื่อแก้ปัญหาด้วยความดี
เปลี่ยนจากลบเป็นบวกได้เสมอ


ติดตามความเคลื่อนไหวของวัวแต่ละตัว
บางครั้งก็มาเดี่ยว บางครั้งก็จับคู่ หรือจับกลุ่ม
ตามเวลาและสถานการณ์