การมีความเมตตา
ไม่มีใครอยากที่จะรู้สึกถูกสงสารโดยผู้อื่น มันเป็นประสบการณ์ที่ลดคุณค่า อย่างไรก็ตามรูปแบบที่อ่อนโยนของการให้กำลังใจสามารถช่วยให้เราเชื่อในตัวของเราเองครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะนำการมองโลกในแง่ดีและความกล้าหาญของเรากลับคืนมา ผู้คนที่มีคุณสมบัติของความเมตตาทำงานในระดับที่ละเอียดเช่นนั้นให้สนับสนุนที่จะไม่เคยลดคุณค่าหรือแสดงให้เห็นความอ่อนแอในผู้อื่น
บราห์มา กุมารี