12 ประเด็นของ ความเคารพนับถือ ที่ดาดี้แจงกี ใช้เวลาสนทนากันในกลุ่มพิเศษ
 1. ยิ่งเรามีการเชื่อมโยงที่ละเอียดอ่อนกับบาบามากเท่าไหร่ เราก็จะมีการเชื่อมโยงและใกล้ชิดมากกับกันและกันมากเท่านั้น
 2. ถ้าความรู้สึกที่บริสุทธิ์หรือภาวนาของเราต้องการจะชี้แจงความเข้าใจผิดอย่างจริงใจ สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูด เพียงแต่ด้วยความคิดของเรา
 3. การที่เราจะทำให้สิ่งที่ใครคิดกับเราในทางที่ผิดๆ กระจ่างชัด เราจำเป็นต้องอยู่ในสภาพของการเป็นนายผู้มีอำนาจ “ฉันเป็นผู้ที่มีพลังทั้งหมด” ความคิดนี้จะทำให้เกิดพลัง เป็นการนำไปปฏิบัติหรือการใช้ 8 พลัง ในสถานการณ์ต่างๆ ลองถามตนเองว่า “ฉันจำเป็นต้องทำอะไร?” ฉันควรที่จะต้องใช้พลังของความอดทน หรือพลังของการหลอมละลาย ขณะที่ฉันไม่มีแม้แต่จะคิดว่าอะไรได้เกิดขึ้น อีกฝ่ายหนึ่งจะเรียนรู้จากสิ่งนั้นได้เอง การฝึกซ้อมที่จะเข้ามาสู่เสียงและการไปอยู่เหนือเสียงนั้นช่วยได้ด้วยเช่นกัน
 4. ถ้าฉันมีธรรมชาติในการพิสูจน์ตนเองว่าถูกต้องแม้กระทั่งเล็กน้อย ฉันจะมีประสบการณ์ของการ สูญเสีย แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ฉันเพียงแต่ยอมรับ ว่าสิ่งนั้น มีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง สำหรับฉัน
 5. ในกรณีที่เกิดความเข้าใจผิด เป็นสิ่งดีที่ต้องชี้แจง และทำให้เกิดความชัดเจน อย่างไรก็ตามในระดับที่ลึกยิ่งกว่านั้น ที่ฉันจำเป็นต้องทำคือ ตรวจสอบว่า “บาบาเป็นมิตรร่วมทางชีวิตฉันหรือไม่?” และ “ฉันแท้จริงแล้วเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวางหรือไม่?” ในฐานะผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง –ฉันจะสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน (ป้าวัลภา)
 6. การใช้พลังนั้นต้องมีโยคะ โยคะนั้นจำเป็นสำหรับป้องกันจิตใจไม่ให้มีสิ่งที่รบกวนกลับเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่า ฉันต้องมีการตระหนักรู้เพื่อทำให้มั่นใจว่าอะไรเกิดขึ้น ฉันจำเป็นต้องเห็นว่าฉันสูญเสียมากขนาดไหน เกิดความเดือดร้อนมากขนาดไหน ถ้าไม่ตระหนักถึงสิ่งที่ฉันกำลังทำผิดอยู่ หากฉันมองดูความผิดของผู้อื่น ฉันจะไม่มีโยคะ การลงโทษนั้นอยู่ในรูปของโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายที่อาจเริ่มขึ้น แต่ถ้าเริ่มแล้วใครจะสามารถทำให้ฉันเป็นอิสระได้ ไม่มีใครเลย ขอให้จริงจังกับสิ่งนี้ และคิดให้ดี (มีมี่)
 7. ความเพียรพยายามทั้งหมดที่มีอยู่ คือ เราควรจะมองดูเพียงบาบาเท่านั้น ฝึกซ้อมสิ่งนี้ให้ได้อย่างดีมาก
 8. ถ้าฉันให้ความเคารพ สิ่งนั้นจะอยู่ยาวนาน แม้ว่าถ้าใครไม่เคารพฉัน ฉันยังคงให้ความเคารพกับเขา อยู่ การฝึกฝนที่จะมองกันและกันด้วยดวงตาแห่งความรักนั้นเปลี่ยนบรรยากาศทันทีทันใด อย่างไรก็ตามความรักนั้นจะต้องไม่ใช่ความรักธรรมดา หรือความรักในสำนึกที่เป็นร่าง แต่เป็นความ รักในสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ เติมเต็มด้วยพลังของจิตวิญญาณและความรู้สึกของมิตรภาพที่แท้จริง ที่เรียกรูฮานี่เสน่ห์ (Ruhani Sneh) ความรักนั้นเกิดขึ้นเมื่อฉันดวงวิญญาณ ซาบซึ้งในความรักที่ สูงส่งพิเศษสุดของบาบาอย่างลึกล้ำ รูฮานี่เสน่ห์หรือความรู้สึกของมิตรภาพที่แท้จริงทำให้เกิดความเคารพนับถืออย่างจริงแท้ ลึกล้ำ และทำให้เกิดผลดี ขอให้ทุกๆ การปฏิสัมพันธ์เต็มไปด้วยพลังทางจิตวิญญาณ ความหวานชื่น มีความหมายและความ สูงศักดิ์ อย่าได้ปฎิสัมพันธ์กันอย่างแห้งแล้งไร้รสชาติเหมือนเป็นเครื่องยนต์กลไก เพียงแต่ทำอะไร อย่างรีบร้อน เพื่อให้ผ่านพ้นไป และให้เสร็จสิ้นเท่านั้น นี่คือส่วนหนึ่งของการให้ความนับถือ การให้ ความเคารพต่อผู้อื่นจะช่วยให้เขาอยู่ในการเคารพตนเองได้
 9. จดจำเสมอว่าการที่ใครถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือนั้นย่อมมีเหตุผลอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นการพูดถึง ความบกพร่องของเครื่องมือหรือซีเนียร์ก็เป็นบาปอย่างยิ่ง ผู้มีปัญญาและรู้คิดนั้น ทั้งหนุ่มหรือแก่ รู้ว่า การกระทำที่สูงศักดิ์ คือ การรักษาบรรยากาศที่มีพลังด้วยการให้ความนับถือกับทุกคน ไม่เข้าข้างฝ่าย ใด หรือวิพากษ์วิจารณ์ใครในสิ่งที่เขาไม่ควรจะเป็น
 10. ถ้าใครอยู่ในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบแต่ยังไม่ได้ให้ความรักหรือการหล่อเลี้ยงแก่ดวงวิญญาณตามที่เขาต้องการ เราควรช่วยด้วยความเป็นมิตรและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อเขา อย่างไรก็ตามทุกคนมีสิ่งที่ดีในตนเองมากกว่าสิ่งเล็กน้อยที่ไม่ดี เราจำเป็นต้องมองข้ามในสิ่งที่ไม่ดีของเขาและให้ความนับถือต่อเขา อย่าได้หันห่างจากใครด้วยการคิดว่า เป็นทางเลือกที่รู้คิด และปลอดภัยกว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เราจะต้องไม่ละทิ้งหรือปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ให้ความรักแก่เขา เมื่อฉันมีสติ ตั้งใจและแบ่งปันความรู้สึกในมิตรภาพที่แท้จริงผ่านดวงตา กระแสจิต ทัศนคติของฉัน สิ่งนั้นจะช่วยผู้อื่นให้รอดพ้น จากอิทธิพลของสิ่งต่างๆ
 11. จดจำว่าถ้าบาบาขอให้ฉันทำอะไร ให้ตระหนักว่าใครขอให้ฉันทำ ใครที่เหนือกว่าบาบาหรือ ทำไม ฉันต้องไปแจกแจงแสดงเหตุผลกับใครอื่น ทำไมฉันจึงต้องหยุดและครุ่นคิดในสิ่งเหล่านั้นเล่า? นี่คือความนับถือต่อบาบา จงเข้าใจถึงความสำคัญในการละทิ้งนิสัยตามใจตนเองและรับฟังศรีมัท จากบาบาและซีเนียร์เสมอ นี่คือ การนับถือด้วยเช่นกัน
 12. รับใช้ดวงวิญญาณอย่างถูกต้อง จริงใจจากภายใน แบ่งปันความรู้ด้วยความรักอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้จะทำให้เขามีความนับถือเราจากหัวใจ เราจำเป็นต้องรับใช้ที่ทำให้ทุกคนมีประสบการณ์ ว่าสิ่งใดที่ บาบาเสนอให้นั้นมากกว่าที่โลกสามารถจะเสนอให้ได้ เราจำเป็นต้องรับใช้ด้วยวิธีการที่ผู้คนจะให้ความ ร่วมมืออย่างเต็มที่และทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ เช่นกัน เมื่อเขารับรู้ถึงความเคารพที่เรามีต่อความรู้ของบาบา ดวงตาของผู้ที่เมินเฉยไม่แยแสหรือผู้ที่ต่อต้านต่องานของบาบาก็จะเปิดขึ้น

  โอมชานติ

© 2019 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.