เชิญร่วมรายการ(ที่ผ่านมาแล้ว)
ปกป้องหัวใจให้บริสุทธิ์16 ก.ค.60
ความสุขคือยาที่ดีที่สุด6 พ.ค.60
ราศ ลีลา15 ม.ค.60
ครอบครัวดวงดาว1 ม.ค.60
กิจกรรมความสงบ1 ม.ค.60
ร่วมสร้างกระแสความสงบที่ ABAC2 ธ.ค.59
กิจกรรมความเคารพ27 พ.ย.59
Positive Thinking25 พ.ย.59
กิจกรรมความถ่อมตน31 ต.ค.59
กิจกรรมความศรัทธา31 ก.ย.59
กิจกรรมความอดกลั้น31 ส.ค.59
กิจกรรมการให้อภัย31 ก.ค.59
ความสุข...พลังภายใน โดย Sr.Jayanti26 ก.ค.59
สื่อสารผ่านภาษาตา ภาษาจิตวิญญาณ โดย Sr.Jayanti28 ก.ค.59
กิจกรรมความปรานี มิ.ย.59
งามด้วยปัญญา ให้คณค่าชีวิตที่มีดุลย์ 29 มิ.ย.59
กิจกรรมความเมตตากรุณา 4-15 พ.ค.59
ความสุขคือยาวิเศษ 20 มี.ค.59
สัจจะนำทาง 6-7 ก.พ.59
การแสดงความรักและพลังของพระเจ้า 18 ม.ค.59
ในหัวใจของพระเจ้า..มองด้วยความรัก 31 ม.ค.59
ฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวดวงดาว 20 ธ.ค.58
จุดแสงปัญญาให้นาวาชีวิต 28 พ.ย.58
สื่อสารภาษาใจ ให้โลกสงบสุข 21 ก.ย.58
ชีวิตราชาโยคี 28 ก.ค.58
ฉลองสัปดาห์โยคะสากล 21 มิ.ย.58
ฉลองครบรอบวันเกิดศูนย์ราชาโยคะ 5 พ.ค.58
แสงแห่งรัก 23 มี.ค.58
Symphony of Light 7 มี.ค.58
ความลับของความสุข 28 ก.พ.58
ความรักเชื่อมโยงกับคุณธรรม 14 ก.พ.58
ราชา โยคะ จิตวิญญาณเพื่อการเปลี่ยนแปลง 24 ม.ค.58
Heart of Butterfly 25 ม.ค.58
ตรอบครัวดวงดาว 27 ธ.ค.57
ศิลปในการครองตน Sr.Denise 13 ธ.ค.57
จุดแสงแห่งสันติ-รำลึกถึงผู้ประสบภัยบนถนน 16 พ.ย.57เจ็ดเสาร์แห่งการเข้าถึงสัจจะ 5 ก.ค.57
คริสต์มาสทางจิต 21 ธ.ค.56
จุดแสงแห่งสันติ-รำลึกถึงผู้ประสบภัยบนถนน 17 พ.ย.56
เสียงสู่ความสงบ 21 ก.ย.56
ประสบการณ์ภายใน ความสงบของจิตใจ22 ส.ค.56
เป็นเวลาที่ต้องกลับมาอ่อนโยน เป็นเวลาที่ต้องกลายเป็นนางฟ้า6 ส.ค.56
ความสงบภายใน ความงามของจิตใจ 27 ก.ค.56
วันที่ระลึกถึงมาม่า -แม่ของชาวโลก 16 มิ.ย.56
กระจายความสงบเย็นไปสู่บรรยากาศ 14 มิ.ย.56
จดจำ...การเดินทางกลับสู่สาระ 5 พ.ค.56
แสงปัญญา ชนะความกลัว – ไม่มั่นคง 27 มี.ค.56
แสงปัญญา 2 มี.ค.56
ทางเลือกที่สงบ 25 ก.พ.56
วันของเทวดานางฟ้า 18 ม.ค.56
คริสต์มาสทางจิต 22 ธ.ค.55

© 2017 Brahma Kumaris Thailand. All rights reserved.